Skriftlig fråga 2/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  2/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2016-11-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sämre service för nya ålänningar

 

 

Migrationsverket hanterar samtliga tillståndsärenden för utlänningar fr.o.m. 1.1.2017 även för Ålands del och här bosatta uppmanas att vända sig till Åbo eller invänta den tidpunkt då verkets representant kan ge service i Mariehamn. Här bosatta personer drabbas av försämrad service till men för både dem själva och den åländska arbetsgivaren.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser regeringen att motverka att servicen till utlänningar bosatta på Åland försämras till följd av att handläggningen av tillståndsärenden flyttas till Finland fr.o.m. 1.1.2017?

 

 

Mariehamn den 30 november 2016

 

 

Harry Jansson