Skriftlig fråga 2/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 2/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2019-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Studiematerial på svenska inom socialvården

 

 

Enligt lagförslag nr 21/2018-2019 kopieras i stor utsträckning motsvarande finländska lagstiftning inom socialvården samtidigt som även kraven för att få verka som socialarbetare på Åland likriktas enligt lagförslag nr 22/2018-2019 med hur reglerade yrken hanteras i Finland. Samtidigt slår utbildningsansvariga i Svensk-Finland och på Åland larm om att det inte finns läromedel på svenska i tillräcklig utsträckning för utbildning inom det socialvårdspolitiska området i Finland.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser regeringen garantera att det går att utbilda sig till socialarbetare i Finland med tillgång till svenskspråkiga läromedel?

 

 

Mariehamn den 16 april 2019

 

 

Harry Jansson