Skriftlig fråga 2/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 2/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2020-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nu behövs ett modernt fungerande riskkapitalbolag

 

 

För att lyfta Åland ur den lågkonjunktur vi ännu inte sett vidden av behövs många åtgärder. Ett viktigt verktyg för att underlätta för nya blomstrande företag är ett fungerande riskkapitalbolag från vilket offentliga medel kan kanaliseras ut och som kan fungera katalyserande vid uppstarten av en ny affärsidé. Landskapsregeringen har Ålands Utvecklings Ab men enligt undertecknad drivs bolaget inte på ett sätt som motsvarar grundtanken och bolaget uppfyller inte den roll ett sådant bolag bör ha.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilket sätt ämnar landskapsregeringen agera för att verktyget riskkapitalbolag i skyndsam ordning kan börja arbeta och bidra till utvecklingen av Åland?

 

 

Mariehamn den 23 april 2020

 

 

John Holmberg