Skriftlig fråga 2/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 2/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2021-01-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändamålsenlig och rättvis validering 

 

 

 

Genom ny lagstiftning ska barnomsorg och grundskola förvaltas gemensamt i kommunen. Avsikten är att stödja samsynen bland pedagogerna, att samverkan mellan skolan och barnomsorgen underlättas och göra det enklare att ge det enskilda barnet utmaningar på rätt mognadsnivå. Dock råder det stora oklarheter beträffande personalens kompetens i det nya utbildningssystemet. 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vad gäller och på vilket sätt kommer rektorers och barnträdgårdslärares tidigare utbildning, arbetserfarenhet och kompetens att tas tillvara och valideras på ett ändamålsenligt och rättvist sätt? 

 

 

Mariehamn den 4 januari 2021

 

 

Katrin Sjögren