Skriftlig fråga 2/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 2/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stärk finansavdelningens resurser

 

 

Personalresurserna vid landskapets finansavdelning är sedan länge hårt ansträngda. Under mandatperioden har flera duktiga tjänstemän slutat, sannolikt på grund av den höga arbetsbelastningen. Situationen är kritisk och snabba åtgärder och positiva signaler krävs från den politiska ledningen för att landskapet ska ha en finansavdelning som håller ihop och kan förverkliga det reformarbete som behövs. 

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser landskapsregeringen tillse att finansavdelningen har tillräckliga och långsiktigt uthålliga personalresurser för att utföra det arbete som är själva ryggraden i landskapets ekonomi? 

 

 

 

Mariehamn den 2 februari 2022

 

 

Nina Fellman