Skriftlig fråga 20/2021-2022

Skriftlig fråga 20/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  20/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2022-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skärgårdstrafikens framtida upplägg

 

 

Den s.k. tunnelkommittén avgav sin rapport efter 25 sammanträden till landskapsregeringen i mars 2022. Kommittén var enig i sin slutsats att en fast förbindelse till södra skärgården är lönsam på lång sikt. Ministern utlovade ett meddelande under våren men inget har hörts varför många nu börjar tvivla och undrar om allt bara var ett enda olyckligt spel för galleriet.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

När avser landskapsregeringen återkomma till lagtinget med den utlovade informationen om skärgårdstrafikens framtida upplägg?

 

 

Mariehamn den 18 maj 2022

 

 

Rainer Juslin