Skriftlig fråga 20/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr   20/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2023-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Uteblivna bibliotekspolitiska åtgärder

 

 

Den 1.6 2021 slutförde landskapsregeringens arbetsgrupp för ett bibliotekspolitiskt program sitt arbete, men trots att två år gått, före-faller inga åtgärder vidtagits eller beslut fattats kopplade till programmets slutsatser. Biblioteksservicen på Åland kräver åtgärder eftersom servicen är mycket ojämn mellan kommunerna och i dagens informationssamhälle har biblioteken en central roll som förmedlare av kunskap och läsfrämjande samt leverantör av tillförlitliga fakta.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför har åtgärder inte vidtagits på basen av det nya bibliotekspolitiska programmet trots att det varit klart i över två år?

 

 

Mariehamn den 25 maj 2023

 

 

 

Camilla Gunell