Skriftlig fråga 21/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 21/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Mindre trygghet utan kriskommunlagstiftning

 

Av partipolitiska skäl och ovilja att ta in verklighetens ekonomiska utmaningar, blir det ingen kriskommunlagstiftning denna mandatperiod. Behovet av en lagstiftning som garanterar kommuninvånarnas långsiktiga servicebehov framom dagens mer godtyckliga och otrygga modell av likviditetslån och andra kortsiktiga stödformer är stort. En kriskommunlagstiftning skulle ge trygghet för ålänningen, men även garantera samordnad och effektiv samhällsservice.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilka grunder anser landskapsregeringen det inte finnas något behov av en kriskommunlagstiftning?

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 29 maj 2023

 

 

 

 

 

 

John Holmberg