Skriftlig fråga 21/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 21/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2022-06-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åtgärder för att minska antalet aborter

 

 

Bidragande orsaker till det stora antalet aborter på Åland är dels hälsovårdarbristen, dels att Åland inte subventionerar preventivmedel på samma sätt som i omkringliggande regioner. Flera åtgärder behöver sättas in eftersom kvinnors psykiska ohälsa ökar och ett strategiskt arbete för att minska antalet oönskade graviditeter skulle öka den sexuella och reproduktiva hälsan och ge ett flertal positiva effekter.

 

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Ser landskapsregeringen behov av ytterligare åtgärder för att minska antalet oönskade graviditeter?

 

 

Mariehamn den 16 juni 2022

 

 

Pernilla Söderlund