Skriftlig fråga 2/2011-2012

Tillhör ärendet: Hemligstämpling av vårjakt
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 2/2011-2012

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson 

2012-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hemligstämpling av vårjakt

 

Utgångspunkten för all myndighetsutövning ska vara att största möjliga öppenhet iakttas, inom EU finns en gemensam strävan att ärendehantering ska vara transparent. Enligt regeringsprogrammet ska också landskapsregeringen arbeta för att främja öppenhet och transparens gentemot allmänhet och media.

   Landskapsregeringen har hemligstämplat handlingar som berör vårfågeljakten av skäl som ännu inte klargjorts. Olika besked har givits huruvida rikets eller landskapets lagstiftning tillämpats och det råder också oklarhet om hur beslutsprocessen gått till. Det har också uppstått diskussion i ett av lagtingets utskott huruvida utskottsmedlemmarna kan ta del av den hemligstämplade informationen.

 

Med hänvisning till 38 § lagtingsordningen ställer jag följande fråga till landskapsregeringen:

 

På vilka grunder har landskapsregeringen valt att hemligstämpla de dokument som utgör svar till EU-kommissionen om vårfågeljakten, vilka beslut är fattade, på vilken laggrund vilar besluten och vad är motiven till besluten?

 

 

 

Mariehamn den 12 mars 2012

 

 

Viveka Eriksson