Skriftlig fråga 22/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 22/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2022-08-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapets beredskap att hantera Long Covid

 

 

Antalet fall av den post virala sjukdomen Long Covid drabbar en stor del av befolkningen efter Covid 19 vilket är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem med enorma förluster för individ och samhälle. WHO beräknar att minst 10% av Covid 19 patienterna insjuknar i Long Covid, vilket på Åland skulle motsvara flera hundratals personer. Även om många besvär är lindriga och övergående, innebär även de mest optimistiska uppskattningarna att många ålänningar kan drabbas av en långvarig funktionsnedsättning. 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur ser Ålands beredskap ut när det gäller att hantera Long Covid sjukdom och vilka bedömningar gör landskapsregeringen för i vilken skala det kan drabba befolkningen och arbetsmarknaden?

 

 

Mariehamn den 8 augusti 2022

 

 

 

 

Camilla Gunell