Skriftlig fråga 23/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 23/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2022-08-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Trafiksubvention till fiskodlingsnäringen

 

 

Lantrådet och trafikministern är i media oense om remissförslaget för neddragningar i turlistorna för den tvärgående linjen. Trafikministern menar att turer som enbart gynnar fiskodlingen borde ifrågasättas och att näringen själv ska bekosta sina transporter och inte samhället. Det är en principiellt intressant fråga som aktualiseras och landskapsregeringen borde ta ställning till den inför upphandling av kommande års trafik.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

I hur hög grad bedömer landskapsregeringen att man idag indirekt subventionerar fiskodlingsnäringen genom landskapsfinansierade transporter och är i så fall detta förenligt med EUs statsstödsregler?

 

 

Mariehamn den 8 augusti 2022

 

 

Camilla Gunell