Skriftlig fråga 24/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 24/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman

2023-06-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

            Det ekologiska odlingen på Ålands framtid


 

Landskapsregeringens nya jordbrukspolitik skrotar ett tjugoårigt stödprogram där ekologisk odling, vattenkvalitet och miljön har stått i fokus. Beslutet innebär bland annat att stödet för ekovallstödet sjunkit från 260 €/ha till 45€/ha. Den ekologiskt odlade åkermarken på Åland var preliminärt 26,0% av den totala åkerarealen.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Har landskapsregeringen gjort en miljökonsekvensanalys över den nya jordbrukspolitikens påverkan på sjöar, vattendrag samt analyserat framtidsförutsättningarna för den ekologiska odlingen på Åland?

 

 

Mariehamn den 6 juni 2023

 

 

Jessy Eckerman