Skriftlig fråga 25/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  25/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2023-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Granskning av valfinansieringen 2019 och 2023

 

 

Partierna får stöd för kostnader i samband med val och enligt regelverket ska stödet användas för utgifter som uppkommer under mandatperioden. Enligt partiernas valredovisningar inför valet 2019 upptar fem partier lån om 117.000 euro vilket inte strider mot regelverket, men frågan är om de använt partimedel innevarande mandatperiod för att finansiera valkostnaderna?

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur sköts granskningen av finansieringen av lagtingsvalet 2019 och 2023 och hur hanteras eventuella återbetalningar av lån och andra åtgärder som föranleds av att medel hanterats i strid med regelverken?

 

 

Mariehamn den 6 juni 2023

 

 

Stephan Toivonen