Skriftlig fråga 26/2022-2023

Tillhör ärendet: Modernisera kollektivtrafiken
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 26/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström

2023-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Modernisera kollektivtrafiken

 

Under året utvärderar landskapsregeringen kollektivtrafikens upplägg innan större ändringar görs. Mycket behöver förändras för att göra kollektivtrafiken en central del av ålänningarnas liv, med tanke på att dagens struktur har grund i 80-talet, inte minst satsningar på flexibla, snabbgående fordon.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilket sätt arbetar landskapsregeringen för att modernisera den åländska kollektivtrafiken?

 

Mariehamn den 24 augusti 2023

 

 

Simon Holmström