Skriftlig fråga 28/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 28/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott

 

Viktig för våra ungdomar med idrottsdrömmar, men även för åländska idrotten i stort, är möjligheten att kombinera gymnasiestudier med idrott. 2005 infördes möjligheten vilket minskade behovet av att flytta från Åland för att nå sitt mål parallellt med studier. Nu visar det sig att strukturen behöver utvecklas och bli mer attraktiv då allt flera åländska ungdomar väljer gymnasiestudier utanför Åland eller i värsta fall lägger ned sin idrottssatsning.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka konkreta åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att utveckla möjligheten att kombinera en seriös idrottssatsning med gymnasiestudier?

 

 

 

 

 

Mariehamn den 25 augusti 2022

 

 

 

 

John Holmberg