Skriftlig fråga 28/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 28/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-08-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förbud mot trollingfiske är ett stort avbräck för åländska besöksnäringen

 

 

Trollingfisket efter lax i Ålands hav riskerar totalförbud och därmed sänkning av Ålands attraktionskraft som besöksmål. Negativa effekterna av ett förbud kommer slå hårt mot besöksnäringen. EU-kommissionens föreslagna totalförbud i syfte att stärka laxstammens hållbarhet förefaller grovt missriktad, även i ljuset av hållbart fiske och bör vara en prioriterad fråga för lr.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Genom vilka kanaler och på vilka sätt arbetar landskapsregeringen för att avvärja hotet om ett totalstopp för trollingfiske efter lax i Ålands hav?

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 30 augusti 2023

 

 

 

 

 

 

John Holmberg