Skriftlig fråga 29/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 29/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals

2023-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hur räddar vi vårt småskaliga kustfiske?

 

 

Vårt strömmingsbestånd har sedan flera år tagit stor skada av storskaligt industriellt trålfiske. Trots att problemets orsak har varit tydlig, kom EU-kommissionen i förra veckan med ett drastiskt förslag som innebär att allt riktat fiske på strömming och lax ska förbjudas i centrala Östersjön och Bottniska viken, inklusive det hållbara småskaliga yrkesfisket som redan är under svår press.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur och när avser landskapsregeringen inleda arbetet med att motarbeta ett totalförbud mot allt riktat yrkesfiske på strömming och lax i Ålands hav för att rädda vårt småskaliga kustfiske?

 

 

Mariehamn den 1 september 2023

 

 

Simon Påvals