Skriftlig fråga 3/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

 Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 3/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2013-02-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åtgärder för bättre siktförhållanden

 

Åtgärder som kan förbättra siktförhållandena speciellt vintertid, är viktiga för trafiksäkerheten. Kantmarkeringsstolpar förbättrar sikten avsevärt och åtminstone samtliga huvudvägar bör med det snaraste förses med sådana markeringsstolpar. På huvudväg 4 (Getavägen) är t.ex. avsnittet norrut efter Kroklunds vägskälet utan kantmarkeringsstolpar.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför har inte landskapsregeringen tillsett att det finns kantmarkeringsstolpar längs med samtliga huvudvägar?

 

 

 

Mariehamn den 15 februari 2013

 

 

Anders Eriksson