Skriftlig fråga 3/2013-2014

Tillhör ärendet: Ojämlik lönesättning
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 3/2013-2014

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson

2014-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ojämlik lönesättning

 

Det är ett stort samhällsproblem att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete, på männens intjänade euro får kvinnor i runda tal 80 cent. Den offentliga sektorn bör gå i bräschen för att jämna ut löneskillnaderna och eftersom landskapet är en stor arbetsgivare vilar ett stort ansvar på landskapsregeringen att aktivt motverka diskriminering inom lönesättningen.

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

Kommer landskapsregeringen att gå vidare med arbetsvärdering och tillskjuta medel som gör det möjligt att ta tag i den ojämlika lönesättningen inom landskapsregeringens verksamhetsområden?

 

 

 

Mariehamn den 1 september 2014

 

 

Viveka Eriksson