Skriftlig fråga 3/2014-2015

Tillhör ärendet: Servicesedlar i socialvården
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 3/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson

2015-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Servicesedlar i socialvården

 

 

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp (2010:50) anger att rikslagen om ändring av 8 d och 17§ lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 1309/2014) börjar gälla på Åland den 1 april 2015.

 

Lagens 8 d§ föreskriver att kommunen kan ordna personlig assistans genom att ge den gravt handikappade en servicesedel som avses i lagen av servicesedlar inom social- och hälsovården och som uppgår till ett skäligt värde och med vilken personen i fråga kan skaffa assistentservice.

 

Genom rikslagstiftning har sålunda servicesedlar införts i Ålands kommunalförvaltning på lagnivå.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Kommer det att finnas servicesedlar inom social- och hälsovården på Åland den 1 april 2015 och hur kommer det att fungera inom området för handikappservicen enligt lagens föreskrifter?

 

 

Mariehamn den 18 mars 2015

 

 

Gunnar Jansson