Skriftlig fråga 3/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 3/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2016-12-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förlusten av fem vindkraftverk 2017

 

 

Enligt nuvarande stödsystem faller fem vindkraftverk 2017 utanför det stödsystem som hittills hållit vindkraftsbolagen flytande trots ett extremt lågt elpris. Ifall inget gjorts innan dess kommer Åland att före ingången av 2020 ha förlorat 11 av 19 vindkraftverk. Med beaktande av stigande elpris bör det vara möjligt att inom ramen för budgeterade förändra stödordningen så att vi kan undvika att demontera verk i fullgott skick.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilken beredskap har regeringen att förlänga befintligt stödsystem fram till 2021 för att undvika demonteringen av 11 av 19 vindkraftverk före 2020?

 

 

Mariehamn den 20 december 2016

 

 

Harry Jansson