Skriftlig fråga 3/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 3/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2019-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kraven på kompensationsåtgärder för svenskutbildade lärare

 

 

Landskapsregeringen har beslutat skjuta upp sitt beslut från 15.01.2019 om hur anpassningsperioden för lärare med svensk lärarexamen ska utföras. Enligt det förnyade beslutet 27-03-2019 kvarstår tillsvidare kravet på en anpassningsperiod som förutsätter ledning av behörig lärare under ett helt läsår vilket är alltför tolkningsbart. Eftersom kravet är ett hinder för rekrytering av lärare med svensk utbildning är det i praktiken ett gränshinder riktat mot våra egna åländska ungdomar.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vad innebär tjänstemannabeslutet från 27.03.2019 konkret för lärare med svensk grundlärarexamen som rekryteras till den åländska grundskolan?

 

 

Mariehamn den 16 april 2019

 

 

Harry Jansson