Skriftlig fråga 3/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 3/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals

2020-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Alkoholservering av minderåriga

 

 

Landskapsregeringen är i färd med att revidera alkoholbestämmelserna vilket är nödvändigt till flera delar. Men ett av förslagen är att tillåta 16-åringar att servera alkohol. Det motsätter sig flera i det åländska samhället, speciellt landskapsregeringens egen expertgrupp, den operativa samverkans- och referensgruppen för ANDTS-arbetet.  

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Tänker landskapsregeringen gå emot sitt eget alkohol- och drogpolitiska program, den operativa samverkans- och referensgruppen samt etablerad forskning och tillåta 16-åringar servera alkohol?

 

 

Mariehamn den 6 maj 2020

 

 

Simon Påvals