Skriftlig fråga 4/2012-2013

Tillhör ärendet: Trafikutbyggnad
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom

2013-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Trafikutbyggnad

 

 

Enligt budgeten för år 2013 är det tillgängliga anslaget 1.900.000 euro för Åva-Jurmo projektet. Av 2012 års budget kan utläsas att projektets förverkligande skulle inledas under slutet av år 2012 men vi ska nu påbörja mars månad 2013 och ännu har ingen byggstart skett.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

Vilken tidsplan har landskapsregeringen för förverkligandet av Åva-Jurmo projektet?

 

 

 

 

Mariehamn den 28 februari 2013

 

 

 

 

Torsten Sundblom