Skriftlig fråga 4/2013-2014

Tillhör ärendet: Avräkningsgrunden
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2014-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avräkningsgrunden

 

Landskapsregeringen har inte lyckats övertyga rikets regering om en ändring av avräkningsgrunden i enlighet med självstyrelselagens 47 §. Landskapsregeringen har vi upprepade tillfällen angett att landskapsregeringen avser att inbegära ett utlåtande av Ålandsdelegationen rörande ändring av avräkningsgrunden.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

När avser landskapsregeringen inbegära ett utlåtande av Ålandsdelegationen i syfte att åstadkomma en ändring av avräkningsgrunden i enlighet med den justeringsgrund som anges i självstyrelselagen?

 

 

 

Mariehamn den 1 september 2014

 

 

Mats Perämaa