Skriftlig fråga 4/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm

2018-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Säkerställande av fortsatt vårjakt

 

 

Vid beslutet om 2018 års vårjakt deltog inte de socialdemokratiska ministrarna i regeringens beslutsfattande, vilket innebär att bl.a. ansvarig minister uppenbarligen inte stöder beslutet om fortsatt vårjakt. Agerandet är uppseendeväckande i och med att Åland med största sannolikhet ställs inför EU-domstolen och därmed är beroende av ett kraftfullt försvar på alla nivåer.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser lantrådet att säkerställa försvaret av den åländska vårjakten i ett läge där ansvarig minister inte stöder jaktens fortbestånd?

 

 

Mariehamn den 16 april 2018

 

 

Mikael Lindholm