Skriftlig fråga 4/2018-2019

Tillhör ärendet: Ett anständigt djurskydd
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson

2019-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ett anständigt djurskydd

 

 

På senare tid har stora brister i djurskyddet på Åland uppdagats; djur som missköts till döds och tillsynsmyndigheten, ÅMHM, som inte dokumenterar sina ärenden på ett sätt som god förvaltning kräver.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att garantera att Åland får ett fungerande och anständigt djurskydd?

 

 

Mariehamn den 22 maj 2019

 

 

Axel Jonsson