Skriftlig fråga 4/2022-2023

Tillhör ärendet: Kommuner i nöd
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  4/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-11-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kommuner i nöd

 

 

Sottunga och Kökar har nu anfört, i mycket tydliga ordalag, att deras situation är desperat, både ekonomiskt och demokratiskt. Sottunga ber om vägledning för en ny kommunindelningsutredning och Kökar är i akut ekonomisk kris. Samtidigt saknas lagstiftning både för att stöda kommunerna och att hantera kriskommuner.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilken är landskapsregeringens långsiktigt hållbara lösning för den desperata situation som Sottunga och Kökar befinner sig i?

 

 

Mariehamn den 23 november 2022

 

 

Nina Fellman