Skriftlig fråga 4/2014-2015

Tillhör ärendet: Barnombudsmannen på internet
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2015-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Barnombudsmannen på internet

 

 

Ålands ombudsmannamyndighet är en oberoende myndighet men den är  administrativt underställd landskapsregeringen som på sin hemsida hänvisar till DO:s hemsida när det handlar om barnombudsmannen BO, som har i uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen. Enligt hemsidan fungerar DO även som BO från och med den 19 maj 2014. Idag den 24 mars 2015 finns det ingen notering på DO:s hemsida om att myndigheten också sköter om uppgiften som BO.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

När kommer landskapsregeringen att administrativt tillse att det tydligt på landskapsregeringens egen hemsida samt internet i övrigt framgår vem som har ansvaret för de viktiga frågorna om barnens rättigheter inom ramen för uppdraget som BO samt hur man kan få kontakt med personen?

 

 

Mariehamn den 24 mars 2015

 

 

Mats Perämaa