Skriftlig fråga 4/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2016-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands gymnasium och ledarskapet

 

 

Ålands gymnasium är en myndighet som ska sköta den åländska vidareutbildningen efter grundskolan. Under sommaren har vi nåtts av beskedet att förvaltningschefen efter politisk inblandning valt att sluta och att myndigheten på nytt står utan långsiktig ledning.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vad är landskapets strategi för att skapa stabilitet och framtidstro för Ålands gymnasium?

 

 

Mariehamn den 21 september 2016

 

 

Harry Jansson