Skriftlig fråga 4/2019-2020

Tillhör ärendet: Välövervägt budgetdirektiv?
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4/2019-2020

Vicetalman

Datum

 

Ingrid Zetterman

2020-08-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Välövervägt budgetdirektiv?

 

 

LR:s budgetdirektiv inför TB 4 2020 kräver inbesparingar i personalkostnader vilket i skolvärlden också betyder färre lärare. Detta föranleder exempelvis att det blir svårt att garantera att de studerande som antagits i Ålands musikinstitut möjlighet att fullfölja sina studier. Vid tider av arbetslöshet bör man satsa på utbildning, inte skära ner.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: 

 

Anser landskapsregeringen att det budgetdirektiv som gick ut till myndigheterna är välövervägt inom utbildningssektorn? 

 

 

Mariehamn den 18 augusti 2020

 

 

Ingrid Zetterman