Skriftlig fråga 4/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 4/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


När blir fastighetsskatten anpassad efter åländska förhållanden?

 

 

Förändringen av fastighetsskatten för drygt 3 år sedan drabbade många ålänningar då oproduktiv mark började uppvärderas till en nivå som inte står i relation till marknadsvärdet. Förändringen tar ingen hänsyn till Ålands unika förhållanden i form markmiljöer eller jordförvärvsrätt. Äganderätten är viktig och nuvarande fastighetsskattesystem försvårar och fördyrar möjligheterna till privat ägande.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilka sätt har landskapsregeringen arbetat för att dämpa lagstiftningens negativa effekter och när kan åländska fastighetsägare förvänta sig en skatt som står i relation till det reella fastighetsvärdet?

 

 

Mariehamn den 26 mars 2021

 

 

John Holmberg