Skriftlig fråga 5/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 5/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom

2014-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillsättande av skärgårdsnämnd

 

 

Skärgårdsnämndens mandattid har löpt ut och en skärgårdsnämnd borde ha tillsatts för mandattiden 2014-2015. Det är nu september månad och en stor del av den nya mandatperioden har förflutit utan att någon ny skärgårdsnämnd är tillsatt. 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

När avser landskapsregeringen tillsätta en skärgårdsnämnd för åren 2014-2015 så att den kan börja arbeta?

 

 

 

Mariehamn den 9 september 2014

 

 

Torsten Sundblom