Skriftlig fråga 5/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 5/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2017-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Rättsosäkerheten vid offentlig upphandling

 

 

En ny upphandlingslag planeras för hela den offentliga sektorn och andra upphandlande enheter på Åland i syfte att förtydliga och förenkla regelverket. Trots vetskap om tidtabellen för motsvarande reform i Finland och bindande EU-direktiv, har regeringen försummat att förse lagtinget med behövligt lagförslag. Resultatet är att rättsläget under en längre tid är oklart och därmed inte heller rättssäkert.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att åländska upphandlare inte ska drabbas negativt av det oklara rättsläget?

 

 

Mariehamn den 6 mars 2017

 

 

Harry Jansson