Skriftlig fråga 5/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 5/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2020-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åland behöver en moderniserad näringsrätt

 

Åland står inför den största ekonomiska utmaningen i modern tid med historiska arbetslöshetssiffror och svag tillväxt. I de tillväxtförslag som presenterats framgår att det åländska näringslivet ser en modernisering av näringsrätten som prioriterad för ökad konkurrenskraft och fler företag. Nya avräkningssystemet ställer dessutom högre krav på ett gott företagsklimat för att uppnå arbetsplatser, inflyttning och skatteintäkter.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Är landskapsregeringen beredd att öka det politiska tempot i denna för Åland viktiga fråga och att inleda ett parlamentariskt samarbete för att uppnå ett snabbare slutresultat?

 

 

 

 

Mariehamn den 3 september 2020

 

 

John Holmberg