Skriftlig fråga 5/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 5/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2021-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Pandemins effekter på jämställdhetsområdet

 

 

På grund av pandemin tar jämställdhetsfrågorna flera steg tillbaka. Brottsofferjouren vittnar om en ökad belastning, speciellt av unga som är utsatta för sexualbrott.

Det finns ett ökat behov att hantera frågan om mäns våld mot kvinnor både nu och efter pandemin. Efter en lång period utan ansvarig tjänsteman för jämställdhetsfrågor hoppas vi nu att man kan få det förebyggande arbetet på plats och verkställer såväl strategin för våld i nära relationer, samt Agenda för jämställdhet, två dokument som behöver få konkreta åtgärder och insatser på plats.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilket sätt kommer landskapsregeringen hantera pandemins effekter på jämställdhetsområdet, speciellt för våldsutsatta kvinnor och barn?

 

 

 

 

 

Mariehamn den 28 april 2021

 

 

Pernilla Söderlund