Skriftlig fråga 5/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 5/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2022-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Storskalig solcellsanläggning på Stornäset

 

 

Investeringar i förnyelsebar energi är en viktig nödvändighet. Samtidigt behöver det vid planeringen tas ett helhetsgrepp och anläggningarna bör placeras där de gör minst skada och åverkan på bland annat biologisk mångfald och vattenmiljö. Landskapets vattentäkter är redan både få och flera dessutom i dåligt skick. 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur bedömer landskapregeringen riskerna med en storskalig solcellspark vid Stornäset för den biologiska mångfalden och för vattenmiljön vid Långsjön och Markusbölefjärden?

 

 

Mariehamn den 14 mars 2022

 

 

Katrin Sjögren