Skriftlig fråga 6/2012-2013

Tillhör ärendet: Golfbanan i Eckerö
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 6/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2013-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Golfbanan i Eckerö

 

Enligt information från representanter för Eckerö golf ab kommer Eckerö golf ab inte att öppna golfbanan till årets säsong på grund av främst ekonomiska omständigheter orsakade av en nedgång i golfande och en för stor skuldbörda i bolaget. I tider när turist-Åland ropar efter aktiviteter rimmar det illa att låta en befintlig golfbaneanläggning återgå i jord- och skogsbruksmark och det vore resursslöseri med samhällsmedel med beaktande av hur mycket skattepengar som tidigare har getts i form av bidrag och räntestödspengar till projektet.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att säkerställa golfbanans överlevnad i Eckerö?

 

 

 

Mariehamn den 11 mars 2013

 

 

Brage Eklund