Skriftlig fråga 6/2016-2017

Tillhör ärendet: Turlista på töftöfärjan
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 6/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm

2017-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Turlista på töftöfärjan

 

Det har aviserats att linfärjan mellan Töftö och Prästö ska förses med turlista på försök. Detta är ytterst oroväckande nyheter för alla som nyttjar färjan regelbundet och kommer att innebära ökade kostnader samt förlängd restid för brukarna. Vi är redan inne i mars månad och ännu har ingen skriftlig information kommit till kommunen och inte ens personalen.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka inbesparingar räknar landskapsregeringen att uppnå med denna åtgärd och hur har konsekvenserna för brukarna analyserats?

 

 

Mariehamn den 8 mars 2017

 

 

Mikael Lindholm