Skriftlig fråga 6/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 6/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson

2018-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Vårdös ställning som skärgårdskommun

 

 

För drygt ett år sedan bestämde landskapsregeringen med kort framförhållning att Vårdö kommun inte längre ska betraktas som en skärgårdskommun när det gäller trafiken. Detta förändrade i ett enda slag vardagen på Vårdö och i den norra skärgården där entreprenörskap alltid levt starkt. De negativa konsekvenserna av åtgärden är tydliga för företagare som baserat sin verksamhet på tidigare givna förutsättningar.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilket sätt anser lantrådet att åtgärden utvecklat regionen, skapat arbetsplatser och uppmuntrat till tillväxt?

 

 

Mariehamn den 25 april 2018

 

 

Jörgen Pettersson