Skriftlig fråga 6/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 6/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2020-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Försämringar i skärgårdstrafiken

 

 


Landskapsregeringen aviserar försämringar i turlistorna inom skärgårdstrafiken på södra linjen. Eftersom man beslutat att häva kontrakten med entreprenörerna för byggprojekten på Föglö samt för elhybridfärjan, finns det inga utsikter för trafikförnyelse inom denna mandatperiod. De planerade satsningarna innebar betydande minskningar i driftskostnader och koldioxidutsläpp och elhybridfärjan hade varit en enorm miljösatsning som lyft fram Åland som en föregångare inom klimat och hållbar utveckling.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att långsiktigt minska driftsutgifterna i skärgårdstrafiken och därmed upprätthålla en stabil trafik istället för att göra försämringar i turtätheten?

 

 

Mariehamn den 3 september 2020

 

 

Camilla Gunell