Skriftlig fråga 6/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 6/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2022-03-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Planerna för utbildningssektorn

 

 

De ukrainska medborgare som kommit till Åland behöver tas emot på bästa möjliga sätt nu när Åland, i betydligt mycket högre utsträckning än tidigare, mottar personer som saknar kunskaper i svenska. En av de viktigaste frågorna är tillgång till utbildning i svenska för vuxna och integrering av barn och unga i barnomsorg, grundskola och andra stadiets utbildning. Därtill finns troligtvis behov av validering av tidigare genomförda utbildningar. 

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: 

 

På vilka sätt vidtar landskapsregeringen åtgärder för att stödja kommunernas bildningssektorer vid mottagningen av ukrainare samt hur arbetar man genom sina egna utbildningsmyndigheter för att möjliggöra bästa möjliga integration? 

 

Mariehamn den 30 mars 2022

 

 

Ingrid Zetterman