Skriftlig fråga 6/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 6 /2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hur är det tänkt att grundavdraget ska finansieras?

 

 

I förslaget till lagen ”Kompensation till kommunerna för resekostnads- och grundavdraget” sägs att kompenseringen av grundavdraget kommer vara kontinuerlig vilket leder till en årlig kostnad om ca 4 miljoner euro/år. För 2023 hanteras den genom budgetunderskott och ett stort finansieringsgap. Oron för skenande kostnader lyftes av landskapsregeringen i samband med tilläggsbudget 4 och nu väcks frågor kring den långsiktiga finansieringen av grundavdraget och hållbarheten i landskapets ekonomi.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur ser landskapsregeringens långsiktiga finansieringsplan gällande grundavdragets kompensering ut efter 2023? 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 januari 2023

 

 

 

 

 

 

John Holmberg