Skriftlig fråga 6/2013-2014

Tillhör ärendet: Avgifter i skärgårdstrafiken
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 6/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom

2014-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avgifter i skärgårdstrafiken

 

 

Den chockhöjning av avgifterna i skärgårdstrafiken för den tunga lastbilstrafiken som gjordes inför år 2014 slår hårt mot fem av Ålands sex skärgårdskommuner. Speciellt att det är högre avgift under högsäsong är extra betungande och uppfattas i skärgården som orättvist.  Landskapsregeringen har varit okänslig för de protester som framfördes från skärgårdskommunerna.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Kommer landskapsregeringen att vidta några åtgärder för att reformera avgiftstaxorna för skärgårdtrafiken?

 

 

Mariehamn den 17 september 2014

 

 

Torsten Sundblom