Skriftlig fråga 7/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 7/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson

2013-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förstärkning av rättssäkerheten i förvaltningen

 

I regeringsprogrammet för lantrådet Camilla Gunells landskapsregering under avsnittet ”demokrati, rättssäkerhet och öppenhet” utlovar landskapsregeringen att ”ett kontinuerligt arbete och översyn av rutiner görs för att stärka rättssäkerheten i förvaltningen, i underlydande myndigheter och på den kommunala nivån i syfte att stärka medborgarnas rättsskydd”.

Såvitt de utlovade rutinerna rör området för lagstiftningen, har vi i lagtinget ännu inte sett några initiativ från landskapsregeringens sida.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

När och inom vilka områden ämnar landskapsregeringen föreslå åtgärder till att förstärka rättssäkerheten i förvaltningen på det sätt som utlovas i regeringsprogrammet?

 

 

 

Mariehamn den 20 mars 2013

 

 

Gunnar Jansson