Skriftlig fråga 7/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 7/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2016-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sjukförsäkring för åländska studeranden

 

 

Vid studier i Sverige är det av största vikt att åländska ungdomar har kvar sin sjukförsäkring via FPA. En bibehållen sjukförsäkring förutsätter ett meddelande till FPA inom ett år efter det att studierna påbörjats. Flera studeranden har trots frågans uppmärksamhet missat nämnda anmälan.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att trygga åländska studerandens rätt till sjukförsäkring i de fall bristen på information medfört att ungdomar står utan rätt till ersättningar?

 

 

Mariehamn den 21 september 2016

 

 

Harry Jansson