Skriftlig fråga 7/2016-2017

Tillhör ärendet: Olika linjer i kommunfrågan
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 7/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2017-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Olika linjer i kommunfrågan

 

 

Landskapsregeringen har redan satsat långt över 300.000 euro i olika allmänt upplagda konsultutredningar i sin strävan att minska antalet kommuner. Samtidigt förhalar regeringen Finströms, Getas och Sunds konkreta initiativ om ett samgående. Regeringen äventyrar därmed kommunernas möjligheter att hinna genomföra reformen före kommunalvalet 2019.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför har inte Finströms, Getas och Sunds demokratiskt förankrade anhållan om en utredning av kommunindelningen handlagts i enlighet med regelverket?

 

 

Mariehamn den 9 mars 2017

 

 

Harry Jansson