Skriftlig fråga 7/2019-2020

Tillhör ärendet: Seriös budgetering för ÅMHM
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr   72019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Seriös budgetering för ÅMHM

 

 

Vid ÅMHMs senaste styrelsemöte kullkastas enligt protokollet flera förslag till utveckling och omstrukturering under sittande möte av styrelseordföranden, samtidigt som man förde in anslag på 100.000 euro för extern granskning av myndigheten. Detta går stick i stäv med landskapsregeringens tidigare mål och det omöjliggör ÅMHMs lagstadgade tillsynsarbete. Det är också ovanligt att en ny styrelseordförande utan beredning genom majoritetspolitik kör över sin egen myndighetschef och beredningen. 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: 

 

Vilka är regeringens avsikter med ÅMHM och hur ska landskapsregeringen se till att ÅMHM får resurser att utföra sitt arbete i enlighet med en seriös beredning som motsvarar de verkliga behoven? 

 

 

Mariehamn den 14 september 2020

 

 

Nina Fellman