Skriftlig fråga 7/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  7/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2023-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för hemundervisade barns rätt till likvärdig undervisning.

 

 

Det har i skrivande stund förflutit 7 månader sedan den. s.k. hemundervisningsrapporten tillställdes landskapsregeringen. Inga åtgärder för att underlätta grundskoleundervisningens huvudmän i sin lagstadgade uppgift, vilket efterlysts av kommunerna och deras företrädare i egenskap av sakkunniga i arbetsgruppen, har ännu vidtagits, trots att situationen börjar bli ohållbar.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att förbättra förutsättningarna för hemundervisade barns rätt till likvärdig undervisning och för att stöda kommunerna i tillsynsansvaret för dessa barn?

 

 

Mariehamn den 17 januari 2023

 

 

Rainer Juslin